Dercum

Dercum

Läs mer om Dercum Lymf Sveriges hemsida


Diagnoskod: diagnoskod ICD-10, E88.2A (Lipomatosis dolorosa)

Bakgrund

Dercum eller Dercums Disease, ofta förkortat DD
Den amerikanska neurologen Francis Xavier Dercum beskrev sjukdomen
1888. Lymfsystemets anatomi: Lymfsystemet består av lymfkärl och
lymfatiska organ (lymfkörtlar, mjälte, tonsiller, thymus) samt lymfatisk
vävnad i slemhinnorna. Lymfkärlen leder lymfan till det venösa
blodsystemet. Lymfatiska organ och lymfatisk vävnad bidrar till kroppens
immunförsvar och bildande av lymfocyter. Dercum är en kronisk sjukdom.


Dercums disease kan delas in i olika typer


Det finns likheter mellan lymfödem, lipödem och dercum. Det är inte alltid patienten får rätt diagnos.

Dercum ingår i samma diagnosgrupp som lipödem, painful adipos disorders.


Orsak

 • Dercum är en autoimmun  och immunologisk sjukdom
 • Drabbar både kvinnor och män, men vanligare bland kvinnor
 • Orsaken är okänd
 • Lymfsystemet fungerar inte optimalt

 

Symtom

 • Sjukdomen är kronisk och smärtsam
 • Dercum debuterar ofta med snabb viktökning, ibland upp till 50% av startvikten
 • Inflammation i fettväven ger förhöjt infektionsvärde
 • Måttlig till svår kronisk smärta i fettväven
 • Ömmande- svår smärta i lipom, fettknutor
 • Smärtan kan orsakas av att lipomen trycker på närliggande nerver
 • Det kan uppkomma måttlig till svår kronisk skelettvärk
 • Oförklarliga blåmärken då tillväxt av blodkärl ibland förekommer
 • Tillväxt av bindväv kan ge smärtsam bindvävsinflammation
 • Kroniskt trötthetssyndrom är vanligt förekommande men också orkeslöshet
 • Kognitiva svårigheter, minnet och fokusering/koncentration
 • Huvudvärk, både migrän och spänningshuvudvärk
 • Underlivssmärtor
 • Symtomen kan både komma smygande och plötsligt
 • Ljud- och ljuskänslig
 • Fettknölar kan förekomma vid svår fetma utan att man har dercum men dessa fettknölar gör inte ont.


Behandling

Finns ingen bot men symtomlindring kan vara:

 • Kompressionskläder
 • Andningsövningar
 • Smärtlindrande medicin
 • Bassängträning i varmvatten
 • Qigong
 • Lymfmassage, lymfapress
 • Kirurgisk behandling
 • Antiinflammatorisk kost


Komplikationer/kan förvärra

 • Felaktig träning (hård träning)
 • Sömnlöshet
 • Stress
 • Trauma
 • Rosfeber
 • Narkos
 • Kan leda till funktionsnedsättning och arbetsoförmåga
 • Svårt att klara fysisk aktivitet och blir orörliga
 • Svårt att gå ner i vikt på de drabbade områdena
 • Gastric bypass hjälper inte mot Dercum
 • Svårt att hitta kläder
 • För små stolar eller sittplatser i offentliga rum
 • Fetmastigmatisering till följd av samhällets rådande normer
 • Försämrad livskvalitet

 

 Läs om Dercum i Läkartidningen 15/1996 


Fakta hämtad från:

https://lymfterapi.com/om-sjukdomar/dercum/
http://dercum.se/

http://lymfologi.se/

https://www.fatdisorders.org/dercums

https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2017/11/Lipodem--en-ofta-forbisedd-men-behandlingsbar-sjukdom/