Om oss

Lymf Sverige

Vi samverkar med andra patientföreningar genom Lymf Sverige, som är ett förenande förbund för självständiga patientföreningar som vår. Lymf Sverige verkar även för likvärdig optimal vård i hela Sverige.

 

Vi verkar för att patienter med lymfödem, lipödem,  och dercum ska få sin diagnos och en optimal individanpassad vård.

 

Vi efterfrågar vårdplaner som ger patienten trygghet i bemötandet, behandlingar och att det från början, ställs rätt diagnos.

 

Vi arbetar intressepolitiskt med möten i de landsting vi verkar, samt som remissinstans nationellt och regionalt i samverkan.

Patientföreningen

Lymf Kalmar Län är hela Kalmar läns patientförening för personer med Lymfödem, Lipödem, Dercum.  Vi vill verka för en bättre sjukvård för dessa sjukdomar i hela länet. Vi samverkar med politiker, sjukvården,  leverantörer och andra aktörer  för individuell optimal vård för alla med dessa kroniska sjukdomar.

 

Föreningen har som ändamål att verka för optimal vård för personer med Lymfödem, Lipödem, Dercum samt med särskild målsättning att sprida kunskap och information om  sjukdomarna och arbeta för samverkan och påverkan om dessa i samhället. Föreningen vänder sig till personer med ovan nämnda sjukdomar, deras anhöriga och andra intresserade.

 

Vårt mål är att ha representanter från hela länet i styrelsen. Vårt mål är också att vi har erfarenheter av samtliga sjukdomar som vi verkar för representerade i styrelsen eller som referenser.

Medlem

För att bli medlem ska du ha en diagnos med lymfatiska ödem eller starkt misstänka att du har det och bor i Kalmar län. Bor du i annat län rekommenderar vi att du blir medlem i Lymf Sverige. Som medlem kan du delta gratis eller till reducerad kostnad på våra evenemang. För dig som vill ger det möjlighet att träffa andra i liknande situation. Vi samverkar gärna med aktörer för att kunna erbjuda medlemsförmåner till våra medlemmar. Vi har en intern medlemsgrupp på Facebook för alla medlemmar. Genom att bli medlem stöttar du oss i vår strävan att ordna bra evenemang för oss och du stöttar vårt arbete med att förbättra vården i länet för oss med ödemsjukdomar.

 

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften och anger där ditt namn och e-postadress eller telefonnummer. Fyll i dina uppgifter i formuläret som du hittar här. Du kan också skicka ett meddelande till eva@lymfkalmarlan.se med följande Förnamn, Efternamn, Ort, E-postadress, Telefonnummer och gärna lite info om dig och varför du vill vara med och vad du förväntar dig. Vill du får du gärna ange vilken av sjukdomarna du har, men det är helt frivilligt. Skickar du brev, skicka samma information, men byt ut e-postadress som din vanliga adress.  Medlemsavgift för medlemmar är 200 kr/kalenderår.

 

Vi följer GDPR och lämnar inte ut några uppgifter om våra medlemmar. Föreningen är registrerad som ideell förening med org nr 802517-8032.

Lymf Kalmar län är medlem i Lymf Sverige och Funktionsrätt Kalmar län. Lymf Sverige är medlem i Sällsynta diagnoser. Både Sällsynta diagnoser och Funktionsrätt Kalmar län är medlemmar i Funktionsrätt Sverige.

Stödmedlem

Stödmedlemmar är alla som är intresserade och vill stötta föreningen men som inte själv har en lymfatisk sjukdom.  Du kan vara anhörig , inom sjukvården, privat aktör inom området, politiker eller just enbart intresserad. Medlemsavgift för stödmedlemmar är valfritt belopp/kalenderår, (minst  50 kr/år). Stödmedlemskap är oberoende av var du bor.


Betala medlemskap

 Fyll i dina uppgifter i formuläret som du hittar här.  Du kan också maila eller skriva brev till oss för att bli medlem och betala medlemsavgiften. Betalning sker via bankgiro eller SWISH:

BG 5222-6289

SWISH 1235002316


E-post: e v a @ l y m f k a l m a r l a n . s e

Adress:

Lymf Kalmar Län c/o Eva Elsrud

Hasselvägen 6

387 72 Löttorp


GÅVA

Skänk en gåva för att stötta föreningens verksamhet?

Gåvan skickas via bankgiro eller SWISH märk betlaningen med GÅVA:

BG 5222-6289

SWISH 1235002316