Bästa vetenskap

Tillbaka till "Lipödem2019" - fokus på läget för lipödem

Bästa tillgängliga vetenskap


CADTH, Kanadas motsvarighet till Sveriges SBU har granskat det vetenskapliga läget

Läs hela rapporten här.


"CADTH is an independent, not-for-profit organization responsible for providing Canada’s health care decision-makers with objective evidence to help make informed decisions about the optimal use of drugs, medical devices, diagnostics, and procedures in our health care system."


Signinfikanta resultat av operationer vid lipödem enligt studien

Minskning av extremiteternas storlek / volym

Minskning i rörelsebegränsning - Ökad funktion

Minskad spontan smärta eller obehag

Minskad känslighet för tryck

Minskning av ödem / svullnad

Minskning av blåmärken

Minskad känsla av spändhet

Ökad livskvalitet

Minskad försvagning

Minskad användning av konservativ behandling


Risker
Sammantaget tolererades fettsugning väl. De komplikationer som uppkom var kopplade till ingreppet och av övergående art och behandlingsbara.


Viktiga faktorer

Att operationerna utförs vid kliniker som kan metoden och har erfarenhet av att genomföra dessa operationer och har det i sin verksamhet. Att individer som opereras vid lipödem förstår sin sjukdom och har provat konservativa metoder utan tillräcklig effekt före operation. Ett medvetet förhållningssätt till sjukdomen behövs även efter operationer.


"Information about the clinical effectiveness of liposuction for the treatment of lipedema was
sourced from five uncontrolled before-and-after studies.1,4,9,11,12 Data from the studies
indicated that in patients with lipedema, treatment with liposuction resulted in a significant
improvement of pain, sensitivity to pressure, edema, bruising, feeling of tension, and quality
of life. The patients also experienced significant reductions in size extremities and
restriction of movement, and the need for conservative therapy for lipedema. The benefits
of liposuction remained even at long-term (up to 88 months) follow-up assessments.
Liposuction was generally well tolerated; most adverse events occurred in <5% of patients.
The clinical guideline2 recommends that tumescent liposuction, performed by a skilled
healthcare professional at a specialized facility, be considered the treatment of choice for
patients with a suitable health profile and/or inadequate response to conservative and
supportive measures."Källa:

Liposuction for the Treatment of Lipedema: A Review of Clinical Effectiveness and Guidelines