Ödemvård i Region Kalmar län

Ödemvård i Region Kalmar län


Diagnos

Det vanligaste är att det är Din läkare på Hälsocentralen som ställer diagnosen och skickar remiss till lymfterapeut.


 Alla ödem

Alla ödem berättigar till remiss till lymfterapeut för bedömning och ev behandling. Vård ges utifrån patientens behov.


Bedömning och behandling

Det är din Hälsocentral som interndebiteras för den vård du får hos lymfterapeuterna, förutom ödempump som är beroende av en klinik. Egenavgifterna betalar du själv. Om din läkare nekar eller Du har annan orsak kan Du skicka en egenremiss för bedömning direkt till lymfterapeuten. För att få vård med kompression och annat så krävs remiss av läkare. En bedömning hos lymfterapeuten kan vara till hjälp för att få en sådan remiss.


Behandling


Konservativ vård

 • Information och kunskap om hur du kan bedriva egenvård.
 • Kompressionsstrumpor och -kläder.
 • Ödempump, Lympha press.
 • Lymfmassage, ges enbart till vissa patientgrupper.

Kirurgi

 • Kirurgi ges vid lymfödem och Dercum om konservativ vård inte ger tillräckligt resultat.
 • Kirurgi har även getts vid lipödem av regionen tidigare och vi har ännu inte sett något beslut eller underlag för beslut om att stoppa dessa operationer varför vi anser att de fortfarande ska ges. Ledningen har varit av annan uppfattning. Nu har regeringen och ministrarna tagit ställning för att vård ska ges med den bästa tillgängliga vetenskapen och den visar på mycket bra resultat för operationer vid lipödem varför vi anser att dessa ska erbjudas omgående till de som behöver det för att öka funktion och arbetsförmåga. Metodrådet i sydöstra sjukvårdsregionen har skrivit en rapport i ämnet, "Fettsugning vid lipödem" som styrker att det är sjukvårdens uppdrag att ge vården. Det skriver också att det är emot lagen att neka vården. Vi håller med.Mottagningar


Enheter med lymfterapeuter i Norr

Västervik Samrehab Akutblocket

Oskarshamn Samrehab Distriktsrehabiliteringen Oskarshamn

Vimmerby Samrehab Distriktsrehabiliteringen Vimmerby


Enheter med lymfterapeuter i Söder


Kalmar Arbetsterapin och fysioterapin Kalmar

 

Kirurgmottagning

Kalmar Kirurgmottagningen Kalmar


Egenavgifter för kompression i Region Kalmar län


Kompressionstrumpor knä och lår

 • Kompressionklass 2 - 4     egenavgift 150 kr/st (ger 300 kr per par)
 • Kompressionklass 1           egenavgift 75 kr (ger 150 kr/par)


Kompressionsstrumpbyxa

 • Kompressionklass 2 - 4       egenavgift 300 kr
 • Kompressionklass 1            egenavgift 150 kr


Kompressionscykelbyxa

 • Kompressionklass 1             egenavgift150 kr


Kompression för överkroppen är gratis, det har politikerna bestämt.


OBS!!
Du ska inte betala om inte kompressionen sitter bra. Då ska du meddela lymfterapeuten som får göra justering och beställa en ny. Det kan behövas flera justeringar innan det blir rätt.