Avsaknad av beslut

Avsaknad av beslut


Operationer (fettsugning) används inom offentligt finansierad sjukvård i Sverige. Numera nekas de kvinnor med lipödem dessa operationer utan hållbart beslutsunderlag eller beslut. Att ta bort en väl fungerande och livsavgörande behandling borde inte vara möjligt och om det ska göras krävs det ett ordentligt beslutsunderlag och ett beslut.


"Fettsugning erbjuds inte som offentligt finansierad behandling vid lipödem sedan 2017 i Sverige." hör vi från ansvariga. Det är en fras som upprepas av ansvariga inom sjukvården för att befästa något som saknar beslutsunderlag och beslut. Om man bara säger det tillräckligt många gånger så blir det sant... eller...? Alla som är insatta i lipödem och operationer vet att operationer är gynnsamt för patienter med funktionsnedsättning och arbetsoförmåga. Vi som sett igenom avsaknaden av beslut köper inte den meningen. Nu har även regeringen och ministrarna sagt ifrån.


Vi har ställt oss frågan varför detta motstånd mot en vårdinsats som ger kvinnor arbetsförmåga istället för smärta och funktionsnedsättning. De svar vi får från sjukvården håller inte enligt vår granskning, argumentet ”vi ska inte hålla på med sånt här” är att göra det för lätt för sig med tanke på insatserna för kvinnorna och samhällsekonomin. Vi har sökt med ljus och lykta efter beslutet och underlaget till beslutet men möts av att man inte svarar eller att man bekräftar att det inte finns något beslut. Regionerna är självstyrande men genom rykten om "beslut" tagna av cheferna på plastikenheterna och hälso- och sjukvårdsdirektörerna så följer man detta utan att ifrågasätta varför man dragit in en väl fungerande behandling som minskar funktionsnedsättning hos kvinnor. Det finns ett protokoll, från ett annat möte, som skulle kunna vittna om ett beslut, men den instansen som avses är inte beslutsmässiga. Om det var ett medicinskt beslut kunde de redovisat det med ett hållbart underlag. Men det finns inget beslut, i alla fall inget som redovisas. Ministrarna skriver att sjukdomen lipödem varit nedprioriterad och inte tas på allvar av sjukvården. Vi kan bara hålla med och beklaga och nu kräver vi ändring på det. 


Nätverket för Hälso- och sjukvårdsdirektörerna håller ihop för att neka livsavgörande vård. En del säger att det är ett gemensamt beslut, se 4.9.2, men andra hävdar att det är självständiga beslut, se avslaget nedan, men att alla kommit fram till samma "beslut" och ingen vill vara först med att "godkänna operationer" (hur kan man godkänna något som inte tagits bort?). Vem vill komma tillbaka till nästa möte och säga att nu godkänner vi och nu får ni alla vara med och betala. För det är pengar det handlar om. Direktörerna och cheferna vill inte ta ansvar för kostnaden och lägger den i stället på de sjuka kvinnorna med funktionsnedsättning. 


Än har ingen presenterat något beslutsunderlag eller beslut om att operationer vid lipödem skulle vara skadligt eller dyrt för samhället. Ändå lever hela systemet med attityden att det finns beslut om att neka, detta på bekostnad av kvinnors hälsa och ekonomi. Dessutom kostar det samhället stora summor att neka då sjukskrivningar och operationer för följdsjukdomar fortsätter att kosta under tiden och det kostar mera. Mycket mera. Men vi har fått besked om att Hälso- och sjukvårdsdirektörerna ser det som "stora ekonomiska konsekvenser", som de skriver, för sin egen budget.


Nåväl nu har ju regeringen  och ministrarna tagit ställning i frågan och sagt att vi ska få vård enligt bästa tillgängliga vetenskap och den styrker att symtomen och funktionsnedsättningen minskar med operation vid lipödem och att den ska utföras av specialiserade klinker som kan metoden. Eftersom inga beslut om indragning av metoden redovisats vill vi se att kvinnor som lider svårt av sjukdomen redan idag kan få en individuell medicinsk bedömning och möjlighet till operation. Dessa kvinnor ska inte behöva lida ytterligare ett år eller två tills riktlinjer är klara. Dessutom är det bra att genomföra operationer för att själv skapa det underlag man från ledningshåll efterfrågar.

Tillbaka till "Lipödem2019" - fokus på läget för lipödem

Hälso- och sjukvårdsdirektörens avslag på förfrågan om operation vid lipödem. De två nedre bilderna visar att beslutet som hänvisas till inte finns.

Samma hälso- och sjukvårdsdirektören svarade på frågan om man verkligen kan neka operation när det gäller svåra nedsättningar i funktion. Se anteckning ovan.