Ekonomiskt lönsamt

Ekonomisk lönsam vård

Varför får inte kvinnor med lipödem de operationer som kan ge dem funktion och rörelseförmåga tillbaka? I Funktionsrättkonventionen står det att funktionsnedsatta kvinnor är särskilt eftersatta vad gäller vård i världen. Gäller det i Sverige idag? Nej, vi har kommit längre än så är första tanken. Men sen inser vi att det gäller oss också. I allra högsta grad. Det vill vi ändra på.


Berättelserna om Eva och Lena som båda är exempel på att samhället tjänar flera miljoner på varje beviljad operation för kvinnor med livsavgörande funktionsnedsättning vid lipödem. Sandra var bara 32 år när hennes lipödem begränsade hennes arbetsförmåga, miljoner att spara där med, men nu tog hon kostnaden själv coh sparade också flera miljoner åt samhället. "Maria" har också bekostat en operation som gett positivt resultat, men är redan långtidssjukskriven. Hennes hälsotillstånd gör att om hon inte får resterande operationer via sjukvården är det bara en tidsfråga innan hon behöver hjälp i hemmet eller på institution. Det ÄR ekonomiskt för samhället att operera lipödem, men direktörer och klinikchefer är rädda för kostnaden i den egna budgeten och lägger över det på individen som inte alls har samma resurser som en region.


Det man vet är att fettsamlingarna skapar snedställningar med ökad risk för artros. Detta kan i sin tur leda till knä och höftoperationer som kostar 120 000 kr/st. Genom att operera artros vid lipödem, men inte ta bort lipödemet först, så har man ju orsaken kvar. Genom att ta bort lipödemet innan de ställt till värre skada så sparar samhället in på de operationerna.


Det är allas våra skattepengar det handlar om och det handlar om många tiotals miljoner som rullar ut bara här i länet medan kvinnorna lider i väntan på förändring. Kortsiktigt kan man tro att man sparar, men det är en funktionshöjande och symtomminskande operation vid lipödem där besparingarna är stora och läget är akut.


Kostnaden att vägra operationerna måste vägas långsiktigt mot de konsekvenser som det innebär för hela samhällets kostnader, inte bara den egna budgeten kortsiktigt. 


Läs mer om vad ämnesexperterna säger om det här.

Utan vården, utan kunskap om lipödem så blir jobbet svårare för läkarna. Så varför motstånd? Det är helt obegripligt för oss. 


Läkarna ställer fel diagnos och förstår inte symtomen och kan inget göra för de vill inte se att det är relaterat till lipödem. Vi ser sån skillnad när någon kan och förstår och ger rätt råd och vård. Det är befriande för oss. Att slippa kämpa i motvind i vården också, det räcker med tunga armar och ben. Det blir desto tyngre när vi möter oförstånd och motstånd mot vår sjukdom, lipödem R60.0B. Dessutom skenar samhällets kostnad med onödiga sjukskrivningar, onödiga när inte operationer ges för att minska funktionsnedsättning. Men kostnaderna skenar även för 


 *   Sjukskrivningar kostar flera 100 000 -tal kronor per år per person
 *   Läkarbesök
 *   Undersökningar
 *   Provtagningar
 *   Kanske en Gastric Bypass för att påtryckningarna om det är för höga från vården och man orkar inte stå emot, vill bevisa att det inte är det. Kanske tvingas göra det för att få behålla sjukpenning. 100 000 - 150 000 kr
 *   Följdsjukdomar som artros i knäleder (120 000 kr/operation sa de i Kalmar) och höftleder, ingen siffra, men det är nog inte billigare än knä tänker vi, totalt ca 480 000 kr
 *   flera andra följdsjukdomar
 *   handikapphjälpmedel
 *   assistans
 *   hemtjänst
 *   parkeringstillstånd


Bara sjukskrivning och artrosoperationer överstiger vida vad det kostar att operera för lipödemet, som ju ändå är grundproblemet. Förutom samhällets kostnader är det stora och livsavgörande konsekvenser för individerna.


Tillbaka till "Lipödem2019" - fokus på läget för lipödem