Lipödem

Lipödem

Läs mer om lipödem på 1177.se Stockholmslän,  1177.se Kalmar län och på Lymf Sveriges hemsida

 

Diagnoskod

R60.0B Lipödem


Bakgrund

 • Lymfsystemets anatomi: Lymfsystemet består av lymfkärl och lymfatiska organ (lymfkörtlar, mjälte, tonsiller, thymus) samt lymfatisk vävnad i slemhinnorna. Lymfkärlen leder lymfan till det venösa blodsystemet. Lymfatiska organ och lymfatisk vävnad bidrar till kroppens immunförsvar och bildande av lymfocyter.
 • Ingår i gruppen fettvävssjukdomar
 • Uppmärksammades första gången i Sverige på 1940-talet
 • Feldiagnosticeras ofta som fetma/obesitas på grund av okunskap
 • Sjukdomen är kronisk
 • Drabbar framförallt kvinnor


Orsak

 • Debuterar och utvecklas vid hormonella förändringar såsom pubertet, graviditet och klimakteriet
 • Ärftlighet föreligger


Symtom

 • Oproportionerlig kroppsform. Oftast större underkropp än överkropp. Vanligen drabbas rumpa, höfter, lår och vader men även mage, bröst och överarmar kan drabbas.
 • Fötter och händer drabbas inte
 • Ödemet uppträder symetriskt, dvs lika på höger och vänster sida av kroppen
 • Drabbad fettvävnaden gör ont, framförallt vid tryck. Fett vid fetma gör inte ont, det gör det vid lipödem
 • Fettlipomer som samlas under huden känns som små hårda knölar, riskorn eller ärtor
 • Man kan känna en tyngdkänsla i benen
 • Svullnad och spänningskänsla kan förvärras under dagen
 • Blåmärken uppkommer lätt
 • Microcirkulationen är sämre i de drabbade områdena därför blir huden ofta kall
 • Ofta överrörlighet i lederna
 • Finns i fem typer och tre stadier


Behandling

 • Lågintensiv träning rekommenderas
 • Kompression såsom kompressionskläder och lymfapress
 • Bassängträning
 • Medveten kosthållning
 • Operation när det inte hjälper med konservativ behandling och sjukdomen blir begränsande


Komplikationer

 • Kan leda till felställningar i leder, framförallt knäleder med artros som följd detta på grund av fettansamlingar vid knän och insida lår
 • Kan leda till funktionsnedsättning och arbetsoförmåga
 • Svårt att klara fysisk aktivitet och blir orörliga
 • Svårt att gå ner i vikt på de drabbade områdena
 • Gastric by pass hjälper inte mot lipödem
 • Svårt att hitta kläder
 • För små stolar eller sittplatser i offentliga rum
 • Fetmastigmatisering till följd av samhällets rådande normer
 • Psykisk ohälsa
 • Försämrad livskvalitet
 • Ofta dåligt bemötande av omgivningen samt sjukvården
 • Högintensiv träning kan förvärra tillståndet
 • Om lipödembehandling uteblir kan lipolymfödem uppstå

 

Folder om lipödem Informationen här från denna sida finns som en folder att skriva ut fram och baksida och vika på mitten. Skriv gärna ut och ta med till sjukvården på din ort.

Fakta hämtad från:
https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2017/11/Lipodem--en-ofta-forbisedd-men-behandlingsbar-sjukdom/


https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/lipodem/


https://lymfterapi.com/om-sjukdomar/lipodem/


Bilder hämtade från:

Lipedemaproducts

MEDI


Diagnoskod R60.0B Lipödem


"Den nationella fördjupningskoden R60.0B har funnits med sedan 1/1 1997, när den svenska versionen av ICD-10 började användas i Sverige, och tillkom på önskemål från specialistsektionen för dermatologi."


"Den 1/1 2017 ändrades kodtexten från "Lipödem (underben)" till "Lipödem". Ändringen genomfördes för att göra koden mera generell och alltså inte bara innefatta underben."


Svar från Klassifikationsenheten på Socialstyrelsen, 28 maj 2020

Fallbeskrivningar

Många vet inte om att de har sjukdomen, men en vanlig uppskattning är att 10-11 procent av den kvinnor har den i olika stadier. 

Sex kvinnor med lipödem delar med sig av din situation här: Aktuellt under 2020

Fäölj utvecklingen med vård vid lipödem på sidan Lipödem 2020. Där finner du metodrådets senaste rapport och två fallbeskrivningar ur medicinskt och ekonomiskt perspektiv.


Fokus Lipödem

Under 2019 var det extra fokus på att just personer med lipödem nekas kirurgi när det ges både vid Lymfödem och Dercum. En unik sammanställning av läget presenteras under fliken "Lipödem 2019".


Utvecklingspotential i sjukvården

Patientföreningen har påtalat problem för både Lipödem och Dercum i november 2018.  Fel i vården i föreningen påtalat och förslag till lösningar, allt ur patientperspektivet.